راهنمای صوتی برای سایت موزه های تاریخی

محوطه میراث جهانی چغازنبیل، محوطه وسیعی است و در مسیر بازدید کنونی، بناها و اندام‌های شهری فراوانی وجود دارد که توجه بازدیدکننده را به خود جلب می‌کند. معرفی تمامی این اندام‌های شهری در تابلوهای مسیر بازدید غیرممکن است. افزایش تعداد تابلوهای موجود نیز بازدیدکننده را خسته می‌کند. از سوی دیگر، شهر دوراونتاش داستان‌های فراوانی دارد که می‌تواند با بیان ساده و روایت‌گونه اهمیت و جذابیت محوطه را بیش از پیش به بازدیدکنندگان نشان دهد.

در این اپلیکیشن فضاهای مختلف زیگورات چغازنبیل با صدای آقای حجت مرادخانی معرفی می شود

راهنمای صوتی در محوطه میراث جهانی چغازنبیل در دسترس بازدیدکنندگان است، برای نصب این راهنما از لینک زیر استفاده کنید

دانلود کنید

راهنمای گویا همچنین برای افرادی که قادر به خواندن تابلوها نیستند، مانند یک همراه عمل کرده و آنها را با شهر آشنا می‌سازد. بازدیدکنندگان می‌توانند در طول مسیر بازدید خود با راهنمای گویا، با دقت بیشتری از محوطه بازدید نمایند. در راهنمای گویا با همکاری پایگاه جهانی زیگورات چغازنبیل تلاش شده است ، روایت ساده و در عین حال مستند، علمی، دقیق و جذابی از این شهر سه هزار و سیصد ساله ارائه شود.