تابلوهای نقاشی موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی را با جزئیات ببینید (موزه دیجیتال)

تابلوهای نقاشی موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی در قالب سامانه مولتی رزولوشن در نمایشگرهای تعاملی این موزه در دسترس عموم  قرار گرفت. میراث آرکا این تابلوها را با روش گیگاپیکسلی مستندنگاری و تصویر نهایی این تابلوها که دارای رزولوشن بسیار بالا هستند  را در نمایشگرهای تعاملی در موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی نصب نمود.

 با این روش بازدیدکنندگان می توانند با لمس نمایشگر اطلاعات و جزییات بیشتری از تابلوهای نقاشی را با بزرگنمایی در این سامانه مشاهده کنند.

این سامانه در مرحله اول اطلاعات و تصاویر مربوط به ۵ تابلو نقاشی از  ادوار گوناگون هنر ایران دوران اسلامی را در برگرفته و شامل نقاشی دیواری مربوط به سده سوم ه. ق از تپه تاکستان 《 تپه وینیارد》، قطعه نگارگری مکتب شیراز از دوره تیموری، نقاشی رنگ روغن روی بوم موسوم به نبرد گنجه و نقاشی قهوه خانه‌ای عزیمت حضرت مسلم از مدینه به کوفه مربوط به دوره قاجار، تابلو نقاشی رنگ روغن جنگ شاه اسماعیل و محمدخان شیبانی مربوط به دوره قاجار است.

موزه دیجیتال