دیجیتال سازی در موزه جندی شاپور

موزه جندی شاپور در سال ۱۳۹۷ با اخذ مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شیراز ثبت و تأسیس گردید. مهمترین هدف در تأسیس موزه تاریخ تجارت جندی شاپور، علاقه فراوان مالک به ایران و حفاظت از تاریخ کهن این مرز و بوم از طریق آثار موزه ای است. موزه تاریخ تجارت جندی شاپور، گنجینه ای از آثار و اشیای ارزشمند تاریخی را در خود جای داده که شامل آثار فلزی، سفال، آبگینه، نسخ خطی، مهر، سکه، زیورآلات باستانی و… است.

مستندنگاری سه بعدی آثار موزه ای

در این پروژه در گام اول بخشی از آثار شاخص این موزه  اسکن سه بعدی شد و در گام دوم با تصویر برداری و عکسبرداری از بخش های مختلف و آثار موزه جندی شاپور  یک تیزر تبلیغاتی و یک مستند انگلیسی ساخته شد.

برای مشاهده مدل سه بعدی آثار موزه جندی شاپور فیلترشکن خود را روشن کنید