• 09128792218

حمایت مالی
مستندنگاری سه بعدی در موزه ملی ایران2024-04-15T19:52:03+00:00
راه اندازی تور مجازی موزه علوم زمین2023-06-08T08:50:08+00:00
اسکن لیزری پارکینگ ساختمان ناتس2023-06-02T19:41:53+00:00
مستندنگاری و مطالعه تپه های باستانی رودبار جنوب استان کرمان جهت ثبت در فهرست ملی ایران2023-07-10T07:32:21+00:00
دیجیتال سازی (ثبت و نمایش) زیگورات چغازنبیل2023-02-21T14:57:46-01:00
کشتی تاریخی قروق تالش2023-06-25T17:43:02+00:00
تهیه نقشه های مرمت ساختمان روزنامه اطلاعات با روش فتوگرامتری2023-06-25T17:44:45+00:00
نقشه برداری با روش پهپاد فتوگرامتری پروژه‌ی بررسی باستان‌شناسی چشم‌انداز قومس2023-06-25T17:45:53+00:00