نقشه برداری ساختمان روزنامه اطلاعات با روش فتوگرامتری

ساختمان روزنامه اطلاعات از جمله آثار تاريخی قلب تهران و ساختمان های ثبت شده در فهرست آثار ملی است که در نزديکی ميدان توپخانه و سردر قورخانه قرار گرفته است. ساختمان روزنامه اطلاعات به شماره ۱۳۳۸۸، ۲۵ مرداد سال ۹۴ در زمره آثار ملی قرار گرفته است و درست در هنگام بیرون آمدن از مترو توپخانه، قابل مشاهده است.عباس مسعودی، ۱۹ تیر ۱۳۰۵، روزنامه اطلاعات را راه اندازی کرد. این مؤسسه خیلی زود، گسترش یافت و تبدیل به مهمترین مؤسسه انتشاراتی خاورمیانه شد. این روزنامه چندین ساختمان طی این‌ها داشته است.یکی از آن‌ها، ساختمانی در خیابان علاءالدوله (فردوسی امروز) بود که اثری از آن نیست(منبع : وب سایت بزنیم بیرون)

ساختمان روزنامه اطلاعات به عنوان قدیمی ترین روزنامه در حال انتشار ایران در خیایان خیام در روبروی خروجی متری امام خمینی واقع شده است. این ساختمان قاجاری به عنوان یک مرکز فرهنگی سال ها در مقابل حوادث طبیعی و انسانی سالم باقی مانده است. اما بی توجهی به آن در بخش هایی از ساختمان، تخریب های دیده می شد. همین موضوع باعث شده، مالک این ساختمان برای مرمت و بازسازی آن اقدام کند. پروژه مرمت و بازسازی ساختمان روزنامه اطلاعات توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و با مدیریت جناب آقای مهندسی بحرالعلومی انجام می شود.

فتوگرامتری برد کوتاه

اساس پروژه های مرمتی، مستندنگاری است. برای طراحی، طرح مرمت نیاز به نقشه های نما و مقاطع مختلف یک بنا است.برای کسب این اطلاعات، از روش فتوگرامتری استفاده شد. نمای ساختمان اطلاعات با جزییات بالا عکاسی شد و با استفاده از دوربین توتال استیشن  تارگت های که در نمای ساختمان مشخص شده بود برداشت شد. بو در نهایت پس از پردازش تصاویر و تهیه ابرنقاط متراکم، نقشه های این مجموعه ها تهیه شد.