Project Description

باغ‌های تاریخی بیرجند

موقعیت جغرافیایی

شهرستان بیرجند با وسعت 31704 کیلومترمربع در شرق ایران و در فاصله حدوداً 500 کیلومتری از مرکز استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد قرار دارد. این شهرستان از شمال به قاین و زیرکوه، از جنوب به خوسف و سربیشه، از غرب به سرایان و از شرق به شهرستان درمیان و سربیشه محدود می شود. شهرستان بیرجند دارای یک بخش مرکزی است. بیرجند اولین شهر در ایران است که در سال 1302 ه.ش (قبل از تهران) از لوله کشی آب شهری برخوردار شد و بنگاه آبلوله بیرجند به عنوان اولین سازمان آبرسانی در ایران شناخته می شود. مدرسه شوکتیه بیرجند، سومین مدرسه آموزش به سبک جدید، بعد از دارالفنون و رشدیه تبریز است. به علت موقعیت سیاسی و استراتژیک بیرجند، سومین فرودگاه کشور در سال1312ه.ش پس از قلعه مرغی و بوشهر، در این شهر ساخته شد و تا پیش از جنگ جهانی دوم، دو کنسولیاری انگلیس و روسیه در بیرجند، مشغول فعالیت بوده اند.

گزارش

یکی از نقاط شکل گیری شیوه خاصی از مفاهیم باغ ایرانی، شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی است. بیرجند به عنوان شهری که رونق و شکوفایی خود را در دوره صفویه به دست آورده، دارای مجموعه‌ای از باغهای تاریخی متعلق به اواخر دوره زندیه، دوره قاجار و پهلوی اول است. بررسی ویژگیها و شاخصه‌های باغهای بیرجند در مقایسه با دیگر باغهای ایران نشان از شیوه متفاوتی در طراحی دارد. شاخصه‌های 8 باغ تاریخی اکبریه، شوکت آباد، رحیم آباد، بهلگرد، مود، امیر آباد، معصومیه و طوغان نشان می‌دهد که ترکیب خصوصیاتی همچون عدم حضور محور آب، اتصال به بافت روستایی، محور اصلی درخت کاج، شاه نشین میان استخر، شکل گیری حوض خانه، باغ قلعه ای بودن و محور قوی ممتد، شیوه باغسازی بیرجند را از دیگر نقاط ایران متمایز می‌کند. این نوشتار با تکیه بر دوره‌های تاریخی، اقلیم و معماری بیرجند، به دلیل کمبود اطلاعات کافی در مورد باغسازی بیرجند، ابتدا به معرفی ویژگی‌های معماری این باغها پرداخته و سپس در یک تحلیل قیاسی زمینه‌های لازم جهت شناخت شیوه خاص باغسازی بیرجند را فراهم می آورد.

منبع : در آمدی بر شناخت باغهای تاریخی بیرجند(احسان رنجبر و همکاران)

تکنیک

برای ارزیابی و پایش باغ های تاریخی بیرجند، تصمیم به مستندنگاری با روش پهپاد فتوگرامتری شد. در این روش با کواد کوپتر فانتوم 4 پرو تمامی باغ ها با طراحی رن های پرواز به صورت اتوماتیک عکسبرداری شد. و با استفاده از GPS دو فرکانسه تارگتهای که در زمین مشخص شده بود برداشت شد. برای تهیه نقشه های این باغ ها باید پس از پردازش تصاویر و تهیه ابرنقاط متراکم، نقشه ها و نماهای این مجموعه ها تهیه شود.

خروجی‌ها

گالری تصاویر