شرکت در نمایشگاه دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار

میراث آرکا برای نمایش توانمندی های خود را زمینه فناوری در این نمایشگاه حضور داشت

دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار با هدف بررسی راهکارهای توسعه تعامل بین متولیان میراث فرهنگی و توسعه پایدار به ویژه آمایش سرزمین و همچنین دستگاه های مسئول در زمینه توسعه زیر ساخت ­های کشور برگزار  شد. این همایش بصورت مشترک از سوی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ساماندهی شده است. با آنکه دایره شمول بحث بسیار گسترده و متنوع می ­باشد ولی تلاش شده است تا مسائل و چالش های عمده پیش روی توسعه و حفاظت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این در حاشیه همایش، نمایشگاه شرکت های مرتبط با میراث فرهنگی برگزار شد. شرکت میراث آرکا در راستای معرفی فعالیت های مستندنگاری در این حوزه با حضور در این نمایشگاه محصولات مرتبط با موضوع توسعه پایدار در میراث فرهنگی را به بازدیدکنندگان نمایش داد.