هم افزایی برای خلق زیست‌بوم خلاق

ثبت نام رویداد

مسابقه

شرکت در مسابقه‌ی تلویزیونی میدون

مطالعه بیشتر

سخنرانی

سخنرانی در مورد موزه های مجازی در موزه آستان قدس

مطالعه بیشتر

رویداد

کسب مقام نخست در رویداد پاتوق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مطالعه بیشتر

سخنرانی

سخنرانی در مورد مستندنگاری بافت های تاریخی در خانه اندیشمندان علوم انسانی

مطالعه بیشتر

سخنرانی

سخنرانی در مورد محتواهای دیجیتالی برای موزه ها در موزه ملی ایران

مطالعه بیشتر

نمایشگاه

شرکت در نمایشگاه توسعه پایدار و میراث فرهنگی 97

مطالعه بیشتر

رویداد

کسب مقام  دوم در رویداد پاتوق یک پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مطالعه بیشتر

کارگاه

برگزاری کارگاه با موضوع پهپاد فتوگرامتری در دانشگاه تهران

مطالعه بیشتر

سخنرانی

سخنرانی در مورد  دروازه و حصار ساری در همایش تاریخ محلی مازندران

مطالعه بیشتر

نمایشگاه

شرکت در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان ، خلاق و فناور 97

مطالعه بیشتر

سخنرانی

سخنرانی در مورد بهره گیری از فناوری های جدید در باستان شناسی در همایش ملی باستان شناسی ایران

مطالعه بیشتر