(مستندنگاری آثار تاریخی)

ثبت و نمایش هزاران سال علم، هنر و خلاقیت ایرانی 

پروژه های اخیر

پروژه های بین المللی

در پروژه‌های میراث فرهنگی،‌ مستندنگاری و گردآوری اطلاعات پایه، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به طوری که جزء مراحل پایه در هر پژوهش محسوب می‌شود. مستند‌نگاری آثار تاریخی می‌تواند در کاربردی کردن راهبردهای حفاظت پیشگیرانه و برنامه‌های مقابله با بحران مؤثر واقع شود.

میراث آرکا به عنوان یک مرکز پیش رو در زمینه دیجیتال سازی  طی این سال ها برای سازمان ها و پژوهشگران خارج از ایران خدمات و پروژه های ذیل را ارایه داده است

We equip marketing leaders
ثبت و نمایش جاذبه های ایران

موزه ملی کره جنوبی

مطالعه
مستندنگاری سه بعدی

موزه ملی معدن بوخوم آلمان

مطالعه
پهپاد فتوگرامتری محوطه باستانی چایپاره

دانشگاه اینسبورگ اتریش

مطالعه
مستندنگاری سه بعدی

سازمان جهانی یونسکو

مطالعه
مستندنگاری سه بعدی مدرسه ابن سینا

موسسه فرهنگی- پزشکی در استرالیا

مطالعه

میراث آرکا با انجام بیش از 140 پروژه در سراسر ایران توانسته‌ است، آرشیوی غنی از تاریخ و فرهنگ فراهم آورد و مرجعی قابل استناد برای علاقمندان و پژوهشگران باشد

استودیو نوآوری میراث آرکا

مشاهده همه پروژه ها