دیجیتال سازی میراث فرهنگی و میراث طبیعی

پروژه مطالعه و مستندنگاری میراث تاریخی و میراث طبیعی استان کرمان توسط شرکت میراث آرکا از تاریخ 20 فروردین 1401 تا 2 اردیبهشت 1401 در این استان انجام شد. برای این پروژه اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 15 محوطه باستانی و 10 جاذبه طبیعی در شهرستان­ های رودبار، فاریاب، فهرج،  گلباف، رابر، بافت و راور معرفی نمود.

ثبت آثار میراث تاریخی و میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ایران

در این پروژه برای مستندنگاری و تهیه نقشه­ های مورد نیاز محوطه ­های باستانی از تکنیک پهپاد فتوگرامتری استفاده شد و برای جاذبه های طبیعی باتوجه به وسعت آنها از شیوه های سنجش از راه دور و سامانه واقعیت مجازی استفاده شد. شیوه­ های نوین مستندنگاری با داشتن قابلیت های ویژه و منحصر به فرد ابزاری کارآمد برای ثبت وضعیت موجود آثار تاریخی و طبیعی به شمار می ­رود.

با اعمال روش ­های مستندنگاری جدید مانند پهپاد فتوگرامتری می توان انواع نقشه ها را در مقیاس و دقت دلخواه در زمانی کوتاه و با هزینه­ ای مناسب تهیه کرد. با داشتن این نوع خروجی­ ها فرآیند ثبت این آثار در فهرست آثار ملی ایران با دقت و سرعت بالاتری انجام می­ شود.