تور مجازی گوگل استریت موزه علوم زمین

موزه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موزه ای تخصصی است که به طور خاص نمونه هایی از سنگ ،کانی، سنگواره (فسیل) و اشیاء معدنکاری قدیمی بدست آمده از نقاط مختلف داخل و خارج کشور را در خود جای داده است.  مساحت موزه 345 متر مربع است و زمان تاسیس آن همزمان با تاسیس سازمان زمین شناسی کشور در سال 1338 می باشد. در سال 1387 موزه مورد بازسازی کامل قرار گرفته است.

همزمان با فرارسیدن نوروز 1402 و در راستای شعار سال 2023 میلادی مبنی بر “موزه ها، پایداری و زیستِ بهتر” و همچنین طبق تعریف جدید که شورای بین المللی موزه ها، از موزه به عنوان نهادی در دسترس و جهان شمول که درهایش به روی همگان باز است و تنوع و پایداری را پرورش می دهد؛ شرکت دانش بنیان میراث آرکا تمامی فضاهای مربوط به موزه دعلوم زمین را به صورت 360درجه عکسبرداری و در قالب تور مجازی در بستر گوگل استریت بارگذاری نموده است

بازدید مجازی از موزه دانشگاه جنگ

موزه برای پایداری

راهی شو