دپارتمان مستندنگاری

مستندسازی و گردآوری اطلاعات پایه، جزء مراحل اساسی و اولیه هر پروژه میراث فرهنگی  است که جهت برنامه ریزی موثر و دراز مدت برای پژوهش و حفاظت و نگهداری بهینه ی میراث فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد؛ از این رو  مستندسازی و مستندنگاری دقیق  برای این امر ضروریست تا مراحل پژوهش و انتشار نیز به درستی انجام شود.

شرکت میراث آرکا در ارتباط با مستندسازی و مستندنگاری دیجیتالی میراث فرهنگی ، حفظ و نگهداری از داده ها و فراهم نمودن زمینه های لازم برای پژوهش و انتشار مناسب آنها، روش های مختلف دیجیتالی را تعیین نموده تا یافته های متنوع این حوزه به صورت روشمند و دقیق مستندسازی، تحلیل و انتشار یابند.

 

خدمات این دپارتمان:

  1.  اسکن لیزری و نوری برای تهیه مدل سه بعدی  آثار تاریخی
  2.  فتوگرامتری بردکوتاه برای تهیه مدل سه بعدی  آثار تاریخی
  3.  پهپاد فتوگرامتری برای عکسبرداری هوایی و نقشه برداری
  4. ترکیب داده های سه بعدی با توان تحلیلی نرم افزار های GIS به منظور ثبت، مستندسازی و تحلیل مکانی
  5. نقشه برداری و شبکه بندی محوطه های باستانی
  6. عکاسی مادون قرمز برای مرئی نمودن نقش های زایل شده
  7. اسکن سه بعدی اشیاء باستانی و موزه ای
  8. عکاسی از اشیاء باستانی و موزه ای

 

 


کمیته ها

جستجو