نقش فناوری ها در انتقال مفاهیم به گردشگران خارجی

حضور گردشگران خارجی در سال های اخیر فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه های تاریخی و  گردشگری ایران پیش آورده است. لذا با بهره گیری از تکنولوژی جدید در موزه ها و نمایشگاه ها، دریچه ای نو برای آشنا شدن با جاذبه های فرهنگی و طبیعی ایران برای گردشگران خارجی فراهم می شود. بنابراین بهتر است از این فرصت پیش آمده، با ایجاد محتواهای دیجیتالی در موزه ها علاوه بر انتقال مناسب مفاهیم میراث فرهنگی، جذابیت موزه ها را با ابزارهای تعاملی بیشتر نماییم. تفاوت زبانی گردشگران و آگاهی کم مترجمان آنها در زمینه میراث فرهنگی، ضرورت استفاده از محتواهای دیجیتالی چندزبانه را دو چندان می کند.


کمیته ها

جستجو