اهمیت استفاده از مرجع رنگ ها در مستندنگاری

ثبت و بازیافت دقیق رنگ، در مستندنگاری اهمیت زیادی دارد. اما  هر مدل دوربین حسگری متفاوت دارد که رنگ‌ها را به‌روش‌های مختلفی ثبت می‌کند. این حسگرها همانند چشم‌های ما نمی‌بینند و تولیدکنندگان دوربین با دشواری‌های زیادی برای بازنمایی طبیعی رنگ‌ها و تصاویر مواجه هستند. برای کنترل و انسجام رنگ به وسیله‌ای به عنوان مرجع رنگ نیاز است. اگر چنین مرجعی در هنگام عکاسی استفاده شود، انسجام رنگی تضمین خواهد شد. یک پروفایل مخصوص دوربین باعث می‌شود تا رنگ‌ها بهتر و دقیق‌تر بازنمایی شوند. این وسیله به عکاسان اجازه می‌دهد تا رنگ‌های دوربین خود را کالیبره (واسنجی) کنند، تعادل نور سفید (White Balance) را به‌دقت تنظیم کنند و نمونه‌رنگ‌های دقیق ثبت کنند. این وسیله دقت رنگ را هنگام استفاده از دوربین‌های مختلف، در پروژه‌های مختلف تضمین می‌کند 


کمیته ها

جستجو