مستندنگاری گیگاپیکسلی در باستان شناسی

عکاسی گیگاپیکسلی، تصویری متشکل از یک میلیارد پیکسل می باشد. یک تصویر 1 گیگا پیکسلی 100 برابر بزرگتر از تصویری است که با یک دوربین 10 مگاپیکسلی گرفته می شود.تکنولوژی ثبت این نوع تصاویر در قالب پروژه هایی تحقیقاتی در ناسا آغاز شد و با گذشت زمان روند تجاری سازی این تکنولوژی با تولید روبات هایی با قیمت مناسب تر و همچنین پیشرفت نرم افزارهای تخصصی تولید این تصاویر آغاز شد. استفاده از این تکنیک در باستان شناسی می تواند بسیار مفید باشد. مستندنگاری گیگاپیکسلی  شیوۀ  ارزان و آسان برای مستندنگاری یافته های باستان شناسی به ویژه سکشن ترانشه ها، گچبری ها و نقوش برجسته است. در این روش ربات گیگاپن با عکسبرداری پی در پی و دقیق آثار، تصویری با رزلویشن بسیار بالا برای ما آماده می کند. ربات گیگاپن می تواند صدها عکس کلوزآپ را با استفاده از حسگرهای مختلف خود از سوژه خود بگیرد تا مطمئن شود که کوچک ترین جزئیات درآنها ضبط شده است. و بعد از این مرحله نرم افزار اختصاصی مربوطه، عکس ها را دریافت کرده و آنها را مانند یک پازل کنار هم می چیند. تصویر نهایی این تکنیک دارای بیشترین جزییات است. این ویژگی در ثبت اطلاعات دقیق اثر و  حفظ و مرمت آن به کار می آید.

 


کمیته ها

جستجو