واقعیت مجازی در باستان شناسی

 

در کاوش های باستان شناسی داده های بسیاری یافته می شوند که یا تکه های از آن باقی مانده و یا تکه های از آنها نابود شده است، که نیاز به شبیه سازی و بازسازی مجازی دارند تا درک بهتری از این داده ها کسب شود. موثرترین و به صرفه ترین شیوه برای انجام چنین کارهای استفاده از تکنیک های واقعیت مجازی است. به جرأت می توان گفت این شیوه با ارزش تنها شیوه­ ی است که زندگی و آثار گذشته انسان ها را را بصورت واقعی می تواند بازسازی کند.

واقعیت مجازی از منظر باستان شناسی در واقع جایگزینی است برای کاوش ها و فعالیت های مربوط به آن که باید در سایت حفاری انجام شود. واقعیت مجازی در کنار اهمیتی که برای کارهای باستان شناسان دارد، برای نمایش آثار باستانی بدون در خطر افتادن امنیت مکان باستانی، بسیار سودمند است. مکان ها و اثار باستانی بسیار حساس و باارزش هستند و نباید به خاطر بی دقتی از بین بروند. بنابراین با استفاده از تکنیک های گرافیک رایانه ای امکان نمایش و مطالعه ی آثار بدون هیچ گونه خطر تخریب وجود دارد. این کار همچنین زمان فعالیت در سایت کاوش را نیز کاهش می دهد.

استفاده از گرافیک رایانه ای به ویژه واقعیت مجازی در باستان شناسی روشی مهمی است که به باستان شناسان کمک به سزایی می کند. این روش نه تنها به کاوشگر اجازه می دهد که سایت کاوش را به همان صورتی که در گذشته بوده بازسازی کند، بلکه این امکان را به او می دهد که اشیاء و مصنوعات گذشته را نیز بازسازی و شبیه سازی کند.

با بهره گیری از این گونه فناوری ها در باستان شناسی راهکارهای بسیاری در تسهیل نمودن تحلیل و نمایش داده های بدست آمده از کاوش ها به وجود آمده است. مدل های بازسازی سه بعدی و تکنیک های مجسم سازی واقعیت های مجازی امروزه در زمینه های مختلف بازسازی های فرایند های باستان شناسی فعالیت می کند. که عبارتند از:

  1. شبیه سازی و بازسازی مدل های سه بعدی به منظور مستندسازی
  2. تشکیل بانک های اطلاعاتی سه بعدی از داده های باستان شناسی به منظور اجرای فعالیت ها و تحقیقات و یا تهیه برنامه حفاظتی
  3. تهیه و اجرای برنامه های آموزشی و انتقال اطلاعات تاریخی و باستان شناسی به عموم مردم
  4. تهیه مدل های مجازی از کاوش های باستان شناسی
  5. ترکیب داده های سه بعدی با توان تحلیلی نرم افزار های GIS به منظور ثبت، مستندسازی و تحلیل مکانی
  6. استفاده از مدل های مجازی به عنوان یک ابزار موثر در اجرای تحلیل های باستان شناسی(نیکنامی و میراشه،1384: 22)

زینب فیض


کمیته ها

جستجو