مستندنگاری سه بعدی پانوراما

 

تصویر برداری پانورامیک، برای نمایش 360 درجه ای از محیط طبیعی و محوطه های باستان شناسی و کارگاه های کاوش، برای اهداف توریستی، مستندنگاری محوطه ها و سایت های تاریخی در راستای کاربرد های مدیریتی و آموزشی در حال توسعه هستند.

مدل پانوراما در نمایش و مستندسازی بناها، اشیاء و ایجاد سایت موزه ها کاربرد بسیاری مفیدی دارد. برای معرفی سایت های باستانی به پژوهشگران و مطالعات آینده توسط خود گروه کاوش می توان مدل های پانورامای از بخش های مختلف سایت را تشکیل داده و به هم متصل نمود. نتیجه، یک مدل زنجیره­ای متشکل از مجموعه ای پانوراماها است که هر کدام بخشی از محیط را به صورت تصویری نمایش می دهند.

خلق تصاویر پانوراما که دارای نمایش جذاب و واقعی از سایت های باستانی است. یک نوع مستندسازی علمی و دقیق به حساب می آید. باستان شناسان با پانوراما نمودن محوطه های کاوش شده می توانند در آینده و بدون حضور در سایت تمام نقاط محوطه را با این مدل تصویر مشاهده نمایید و تحلیل های خود را با کمک این تصاویر به خوبی انجام دهند.

محمد یاری


کمیته ها

جستجو