مستندسازی دیجیتالی با GIS در کاوش های باستان شناسی

در حال حاضر دقیق ترین و بهترین شکل مستندسازی داده های یک کاوش باستان شناسی، مستندسازی دیجیتالی است. مبنای چنین روشی ثبت و ضبط سه نقطه ای داده های بدست آماده از کاوش است. با بدست آمدن نقاط x,y,z داده های باستان شناسی می توان نمایش فضایی داده ها را به وجود آورد. استفاده از نرم افزار GIS و دوربین دیجیتالی توتال استیشن، این رویکرد را قادر می سازد تا یک شناسایی پویا از تمام داده های حاصل از کاوش در یک محیط سه بعدی داشته باشد؛ بنابراین به پژوهشگر یک درک بهتر از روابط لایه نگاری و الگوهای فضایی- زمانی محوطه کاوش شده را می دهد. گرچه روش های دیگر که برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده می شوند به فرآیند های استخراج اطلاعات کمک می کنند؛ اما روش و ابزار نوین مورد بحث، می تواند راه های جدیدی را برای مستندسازی کاوش های سازمان یافته­ ی فعلی ارایه دهد و همچنین می تواند مجموعه داده هایی که از حفارهای گذشته برجای مانده و به صورت اسناد کاغذی هستند را در یک مدل به کار ببرد.

امیر احمدپور


کمیته ها

جستجو