طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده های باستان شناسی بر اساس نمونه های IADB

IADB  یک پایگاه داده­ی جامع باستان شناسی یا یک بانک اطلاعاتی است که به وسیله­ ی آن می توان تمام اطلاعات حاصل از یک کاوش را، در یک محیط مجازی ثبت و ذخیره کرد. مهم ترین ویژگی این پایگاه، جامع و یکپارچه بودن آن است، در واقع این پایگاه به گونه­ ای طراحی شده است که می توان جزئی ترین اطلاعات مربوط به یک داده را به آن وارد و در آن ثبت و ذخیره کرد و از طرف دیگر هر بخشی از اطلاعات در این سیستم، خود به خود با اطلاعات مربوط به آن داده در بخش های دیگر ارتباط پیدا می کند. به این ترتیب کاربر به راحتی می تواند به تمامی اطلاعات مربوط به یک منبع خاص، در یک جا و در کنار هم دسترسی پیدا کند. علاوه بر این، جنبه های بصری این پایگاه همچون کاتالوگ عکس، طرح ها، نقشه ها و مقاطع ایجاد شده، هر یک سهم حائز اهمیتی را در تقویت قدرت تجسم کاربر از محوطه یا محیط کاوش، ایفا می کنند. ایجاد پایگاه جامع فارسی یا انگلیسی، علاوه بر تغییر نگرش در تنظیم گزارش های باستان شناسی در ایران، امکان نتیجه گیری سریع تر و در نتیجه تفسیر و تحلیل هرچه آسان تر داده های کاوش را فراهم می سازد. از سوی دیگر از انجا که استفاده، تجزیه و تحلیل و تفسر اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده­ ی IADB ،با توجه به مطالب پیش گفته، بسیار آسان تر است و نیاز به صرف زمان کمتری نسبت به مطالعه­ی گزارش هایی که به شیوه های رایج تهیه می شود، دارد، و نیز دید ذهنی بهتری از محوطه­ ی کاوش در اختیار قرار می دهد، امکان تشخیص و تعیین سریع گاهنگاری تپه را فراهم می آورد و به این ترتیب امکان تصمیم گیری درباره ی لزوم یا عدم لزوم انجام کاوش های بلند مدت در محوطه ی مورد نظر را فراهم می سازد.

مهتاب غلامدوست


کمیته ها

جستجو