خانهآرشیو اخبارتهیه مولاژ با استفاده از پرینترهای سه بعدی

تهیه مولاژ با استفاده از پرینترهای سه بعدی

تهیه  مولاژ با استفاده از پرینترهای سه بعدی

پیمایش به وسیله فتوگرامتری برد کوتاه به عنوان یک روش ثبت و ضبط داده در موزه ها، به طور فزاینده ای دارای محبوبیت است. در مدلسازی فتوگرامتری با استفاده از یک سری عکس ها از یک شیء یا عارضه، می توان به مدل دقیقی از هندسه آن دست یافت.  با استفاده از ثبت و ضبط داده در فتوگرامتری می توان با صرفه جویی در زمان که به میزان زیادی برای پروژه های مفید است، در محصول نهایی یک دید بصری بسیار عالی تولید کرد.

در همین راستا، موزه ایران باستان علاوه بر امر مستندنگاری آثار باارزش این موزه، اقدام به تهیه مولاژ های سه بعدی نموده است. در اولین گام، میراث آرکا با عکسبرداری از سه اثر بزرگ این موزه، مدل های سه بعدی این اشیا را آماده کرده است. که به زودی این مدل ها هم در قالب مولاژ های بزرگ در سطح شهر تهران جانمایی خواهد شد و هم با استفاده از پرینترهای سه بعدی در موزه ها و مراکز فرهنگی به نمایش و فروش گذاشته خواهد شد.

منبع : میراث آرکا

کمیته ها

جستجو