خانهآرشیو اخبارعکسبرداری از آثار صنایع دستی مرکز دست آفرین

عکسبرداری از آثار صنایع دستی مرکز دست آفرین

عکسبرداری از آثار صنایع دستی مرکز دست آفرین

مرکز دست آفرین که به تازگی توسط شهرداری تهران در منطقه 10 این شهر راه اندازی شده است. برای حمایت از صنعتگران صنایع دستی، فروشگاه های در اختیار این هنرمندان قرار داده است. شهرداری برای معرفی تولیدات این هنرمندان در اولین گام، مبادرت به عکسبرداری صنعتی از محصولات این هنرمندان نموده است. میراث آرکا نیز با قبول این سفارش و در حمایت از صنایع دستی، از محصولات 8 هنرمند صنایع دستی این مرکز عکاس نمود.

 

 

منبع : میراث آرکا

کمیته ها

جستجو